General

 1. Mail bombing

  I got nearly 10 exactly same emails today: https://www.dropbox.com/s/knuyx5r81goj84j/Screenshot%202014-08-05%2000.12.16.png

  The recipient email address is outlook.com. Gmail doesn't got that much emails.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Why only allows redirect page when click on title or image?

  Not a bug but I think it's unreasonable when only allow users redirect page if click on title or image of "hot job" while users hover into it
  https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10540579_817643094922406_566377091164658078_o.jpg

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. >.< Please check again website's performance ... It's slow .... not good

  When I want to find the job base on keywork .... The results is showed slowly ... Please check website's performance

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Auto submit when remove tags in search bar.

  When I click on (x) icon or use backspace to remove search tags, search result is not updated (I have to press enter or click search button).

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Không cân đối khi xem bằng trình duyệt mobile

  Khi tôi vào bằng trình duyệt của máy android độ phân giải 1280*800 thì giao diện web không còn được cân đối nữa, lề phía bên trái rất sát so với bên phải. Hi vọng các bạn có thể chỉnh cho hợp lý.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Result Search

  -Search with key "*.*" --> I have results: 87 jobs for "*.*"

  -Search with key "+" or "-+" --> page "http://itviec.com/500&quot; comes out sometime

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Form apply có thể upload định dạng lạ (ví dụ.php)

  Mình dùng Tamper Data để sửa gói test.php.txt thành test.php thì vẫn xác nhận upload thành công. Người dùng có thể khai thác để up shell trong nhiều trường hợp.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Lỗi tìm kiếm

  http://itviec.com/search/ho-chi-minh-hcm/-

  Khi tôi ở trang tìm kiếm các jobs ở tp.hcm. Tôi đã có kết quả, nhưng khi textbox keyword không bị thay đổi, nhấn vào button search vẫn tiếp tục tải trang tìm kiếm khác. Dẫn đến việc các kết quả tương tự vẫn tải về.

  Vấn đề này chỉ nên đáp ứng khi site của bạn chạy nhanh. Hiện tại, itviec đang chạy rất chậm, tải lại trang nhiều lần một cách vô nghĩa, tôi nghĩ là không nên.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Lỗi khi trình duyệt disable javascript

  Lỗi xuất hiện khi trình duyệt người dùng tắt (disable) không cho chạy javascript
  Demo: http://blog.itviec.com/ khi submit email để nhận tin mới.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. should remove bad company from your porfolio

  Hi guys,

  You should remove company like FPT, Tinh Van from your list or logo on your site.
  It make your site looks dirt cheap.

  Bad companys should not be listed.

  Thanks,
  From a dev over 6 years experience in software & tech start up.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Not able to apply jobs

  when I am clicking apply button there is no action infact apply button is not clickable. could you please look into this issue ,

  looking forward for your response

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hi Prasanna,

  Thanks for your message.

  The “Apply” button is only clickable if you have filled out all fields on the apply form correctly. Please also check if your answer to the question is over 500 characters. If it is the “Apply” button will not be clickable.

  Thanks for using ITviec!

  Chris

 16. Can not apply

  Hello,

  I am trying to apply a job at your website, but I can't.

  When I click "Send Now" button, nothing happend and there are no error message as well.

  Looking for your response.

  10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. I don't see user experiment about that company. it could be from HR Department, Employee or Customer

  I don't see user experiment about that company. It could be from HR Department, Employee or Customer or from employee who looking for a job

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Nút Apply không work

  Nhập liệu và chọn file upload đã báo Ok, Nhưng nhấn Apply thì không có gì xảy ra

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Post job

  How can I post job on your website.
  I can't find registion button

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. 500 ký tự để mô tả thêm kèm CV thì hơi ít so với Tiếng Việt

  Tăng giới hạn 500 ký tự lên 750 ký tự sẽ khiến cho người apply xin việc có thể mô tả thêm những kỹ năng cũng như ưu điểm không có ghi trong CV. Tiếng Việt hơi dài để ghi đầy đủ ý nghĩa.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

General

Categories

Feedback and Knowledge Base