General

 1. ga

  ga

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. when you choose a iob and u want to application that but u don't know , that before maybe you had application so Employers unhappy for that

  when input the text email if the job had be aplication you can show (do u want application again)

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Receiving too many notification email from your robot

  Hello ITViec,

  I've received 10 notification emails with same content from your auto-sending robot. It seems that there is a problem, could you please check it out?

  Thank you,

  Minh Khiet

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. There is a problem with Bliss Interactive job_ Project manager

  Hi,

  Bliss Interactive want to hide a Project manager or a QA Leader? The title is Project manager but the description is for an QA Leader, could you please check?

  Regards,

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Chức năng contact-us không hoạt động

  Link: http://blog.itviec.com/contact-us/
  Test trên FF 32.
  Chức năng contact-us không hoạt động sau khi nhập đủ thông tin.
  ví dụ:
  Name: name
  Email: email@test.com
  Message: test

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Feedback button near right scroll not working in IE

  Feedback button near right scroll not working in IE

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Bug tải cv lên dạng file pdf

  Firefox 31
  Mac OS X
  Tải lên cv bằng dạng file pdf không thành công: Oops! Please attach a .doc .docx .pdf .txt file.
  Có thể do OS X tự thêm một vài kí tự đặc biệt vào link?

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. đăng ký tài khoản

  Tôi đang có nhu cầu đăng tuyển dụng lập trình viên,
  Tôi tìm mà không biết làm sao để đăng ký thành viên cũng như post job

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Mail bombing

  I got nearly 10 exactly same emails today: https://www.dropbox.com/s/knuyx5r81goj84j/Screenshot%202014-08-05%2000.12.16.png

  The recipient email address is outlook.com. Gmail doesn't got that much emails.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Why only allows redirect page when click on title or image?

  Not a bug but I think it's unreasonable when only allow users redirect page if click on title or image of "hot job" while users hover into it
  https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10540579817643094922406566377091164658078_o.jpg

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. >.< Please check again website's performance ... It's slow .... not good

  When I want to find the job base on keywork .... The results is showed slowly ... Please check website's performance

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Auto submit when remove tags in search bar.

  When I click on (x) icon or use backspace to remove search tags, search result is not updated (I have to press enter or click search button).

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Không cân đối khi xem bằng trình duyệt mobile

  Khi tôi vào bằng trình duyệt của máy android độ phân giải 1280*800 thì giao diện web không còn được cân đối nữa, lề phía bên trái rất sát so với bên phải. Hi vọng các bạn có thể chỉnh cho hợp lý.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Result Search

  -Search with key "." --> I have results: 87 jobs for "."

  -Search with key "+" or "-+" --> page "http://itviec.com/500&quot; comes out sometime

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Form apply có thể upload định dạng lạ (ví dụ.php)

  Mình dùng Tamper Data để sửa gói test.php.txt thành test.php thì vẫn xác nhận upload thành công. Người dùng có thể khai thác để up shell trong nhiều trường hợp.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Lỗi tìm kiếm

  http://itviec.com/search/ho-chi-minh-hcm/-

  Khi tôi ở trang tìm kiếm các jobs ở tp.hcm. Tôi đã có kết quả, nhưng khi textbox keyword không bị thay đổi, nhấn vào button search vẫn tiếp tục tải trang tìm kiếm khác. Dẫn đến việc các kết quả tương tự vẫn tải về.

  Vấn đề này chỉ nên đáp ứng khi site của bạn chạy nhanh. Hiện tại, itviec đang chạy rất chậm, tải lại trang nhiều lần một cách vô nghĩa, tôi nghĩ là không nên.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Lỗi khi trình duyệt disable javascript

  Lỗi xuất hiện khi trình duyệt người dùng tắt (disable) không cho chạy javascript
  Demo: http://blog.itviec.com/ khi submit email để nhận tin mới.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

General

Categories

Feedback and Knowledge Base