General

 1. Tôi không tìm thấy chỗ change password?

  tôi muốn thay đổi password thì phải vào đâu?

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. file cv bị đổi tên

  Em thấy file cv upload lên bị đổi tên, đôi lúc thêm dãy số đằng sau, đôi lúc đổi tên thành original
  Em không biết lúc itViet gửi cv cho nhà tuyển dụng có file gửi tên như thế không?
  Tên file cv ảnh hưởng đến cái nhìn đầu tiên của nhà tuyển dụng. Cv có thể bị loại nếu tên file không rỏ rang.
  xin trả lời thắc mắc này ạ.
  Cám ơn

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Chế độ chặn chuột phải, và open in current tab trong blog.itviec.com không?

  Việc chặn chuột phải trong blog.itviec.com rất khó sử dụng.
  Khi mình muốn xem nhiều bài 1 lúc:
  Chuột phải không được bắt buộc mình phải kích vào link, nhưng link không mở ở new tab mà ở current tab, xem xong phải quay ngược lại.
  CỰC KÌ BẤT TIỆN

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Không thể thêm CV vào tài khoản

  Mình vừa đăng nhập ITviec bằng gmail, muốn thêm CV vào profile thì không được. Sau khi upload CV, bấm save thì phần CV tự động mất, thêm vào vài chục lần cũng không được.

  Thêm vào đó, mình apply nhiều jobs, vậy mà phần My applied job trong profile vẫn ghi mình chưa apply job nào. Vây mình đã apply job thành công hay chưa?

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Links confirm email không hoạt động?

  Mình đã đăng ký tài khoản và được hệ thống gửi email confirm. Nhưng khi mình click vào link confirm thì link đó cứ quay liên tục, và báo lỗi không có phản hồi từ máy chủ. Bạn vui lòng check lại nha.
  Thanks.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. received Error 404 when click Search

  select city, click Search button-> Error 404 displays

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Save jobs feature does not work probably

  I already logged with my account, but when i click `Save Job` button in a specify jobs, it's open the popup to require me to signup or signin again. IMO, it's should be save the job into my Save Jobs automatically

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Qúa nhiều popup

  trang hiển thị quá nhiều popup khiến người dùng khó chịu

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Không thể search từ khóa trong job

  Chức năng search hiện tại chỉ cho search trong tiêu đề của job, không cho search các keyword content của job.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Thêm thanh search khi vào xem job

  Khi vào xem job thì thanh search biến mất, phải quay lại trang home để search. Khá bất tiện.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Cannot apply CV right now

  Click Apply it jumps to the job list >> cannot apply CV

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Không thể đăng nhập qua facebook.

  Mình từng đăng nhập ITviec qua Facebook, nhưng gần đây không đăng nhập được nữa.
  Sau khi click "Sign in with Facebook", cửa sổ verify facebook hiện lên và close, không có chuyện gì xảy ra cả, không có một error message nào cả.
  Vui lòng kiểm tra giúp,
  Thanks

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Lỗi phần kéo lên kéo xuống !

  Lỗi phần kéo lên kéo xuống !

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Không thể cập nhật CV

  Khi cập nhật CV mới, sau khi refresh page, click vào link để review thì báo lỗi 404

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Thống nhất ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt khi mô tả công việc

  Hiện tại: vs thông báo: https://itviec.com/it-jobs/02-tester-1pay-5241
  Mình click theo ngôn ngữ tiếng Anh:
  + phần "The Job" và "Your skills and experience" :hiển thị tiếng Anh
  + phần "Why You'll Love Working Here" : hiển thị tiếng Việt

  --> thiết nghĩ page nên đồng nhất ngôn ngữ!

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Cannot Update CV - received Error 404

  Dear IT Team,

  Please help to check the Update CV function. After I uploaded another pdf CV and Save Changes, I refreshed the page to review my CV. But what I received is error 404 though previously it said the change has been updated successfully.

  Best Regards,
  Quoc Anh.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. lọc quốc gia

  ITVIEC nên thêm chức năng lọc theo quốc tịch của cty tuyển dụng

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. ... to add the "Save Job" option so I can view it later

  As an un-authenticated user, I should be able to Save a job to view later (it should lead me to log in page, then the "Saved Jobs" area will display with the Job I've just saved)

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Lỗi Chức năng review CV

  Hiện Tại click vào để xem lại CV thì hiện thông báo lỗi sau khi redirected qua drive.

  "Whoops"

  "There was a problem displaying this image."

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

General

Categories

Feedback and Knowledge Base