General

I suggest you ...

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. Tại sao bài đánh giá của tôi cho 1 công ty. Mặc dù đã được duyệt nhưng không thấy đăng lên.

  Mong website công bằng với mọi đánh giá review công ty. Hiện giờ cứ thấy ai đánh giá cao mới cho đăng, đánh giá thấp thì không đăng

  4 votes
  Vote
  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   You have left! (?) (thinking…)
   2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  • 2 votes
   Vote
   Sign in
   Check!
   (thinking…)
   Reset
   or sign in with
   • facebook
   • google
    Password icon
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
   • Không thể update new CV, và nhấn nút apply now thì hệ thống báo thành công, nhưng không thấy mẫu tin xuất hiện trong mục công việc đã apply

    Không thể update new CV, và nhấn nút apply now thì hệ thống báo thành công, nhưng không thấy mẫu tin xuất hiện trong mục công việc đã apply, và new letter, new CV cũng không được update luôn.

    7 votes
    Vote
    Sign in
    Check!
    (thinking…)
    Reset
    or sign in with
    • facebook
    • google
     Password icon
     Signed in as (Sign out)
     You have left! (?) (thinking…)
     1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    • I cannot sign in

     I get message 'HTTP ERROR 500: itviec.com is currently unable to handle this request'

     1 vote
     Vote
     Sign in
     Check!
     (thinking…)
     Reset
     or sign in with
     • facebook
     • google
      Password icon
      Signed in as (Sign out)
      You have left! (?) (thinking…)
      1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
     • Inform me if there are software tester recruitment in Da Nang city

      Inform me if there are software tester recruitment in Da Nang city

      1 vote
      Vote
      Sign in
      Check!
      (thinking…)
      Reset
      or sign in with
      • facebook
      • google
       Password icon
       Signed in as (Sign out)
       You have left! (?) (thinking…)
       1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
      • Searching Place For working

       I really want a feature for searching location of company. Some time i just wanna work near my place.
       EX: i live in Dis2 and and wanna search company in Dis1,2 and 9, Binh Thanh.

       Thanks for your attention!

       1 vote
       Vote
       Sign in
       Check!
       (thinking…)
       Reset
       or sign in with
       • facebook
       • google
        Password icon
        Signed in as (Sign out)
        You have left! (?) (thinking…)
        1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
       • Nếu tôi muốn đăng cùng lúc 2 CV như thế nào. Trường hợp tôi muốn gửi CV tiếng anh và tiếng nhật.

        Nếu tôi muốn đăng cùng lúc 2 CV như thế nào. Trường hợp tôi muốn gửi CV tiếng anh và tiếng nhật.

        3 votes
        Vote
        Sign in
        Check!
        (thinking…)
        Reset
        or sign in with
        • facebook
        • google
         Password icon
         Signed in as (Sign out)
         You have left! (?) (thinking…)
         1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
        • Critical bug.

         Hi itviec,

         I sent CV via Apply-1 click, but your system was sent and attached the extremely old letter cover in the last time of Apply Now. Please fix that bug.

         Best regard.

         1 vote
         Vote
         Sign in
         Check!
         (thinking…)
         Reset
         or sign in with
         • facebook
         • google
          Password icon
          Signed in as (Sign out)
          You have left! (?) (thinking…)
          1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
         • Change greeting to the company.

          How can I change my current greeting to the company I want to apply?
          I found no way.

          1 vote
          Vote
          Sign in
          Check!
          (thinking…)
          Reset
          or sign in with
          • facebook
          • google
           Password icon
           Signed in as (Sign out)
           You have left! (?) (thinking…)
           2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
          • tôi muốn sửa lại CV đã đăng

           tôi muốn sửa lại CV đã đăng

           1 vote
           Vote
           Sign in
           Check!
           (thinking…)
           Reset
           or sign in with
           • facebook
           • google
            Password icon
            Signed in as (Sign out)
            You have left! (?) (thinking…)
            3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
           • Đăng nhập itviec qua facebook

            Đăng nhập itviec qua facebook ko có chức năng remember me nên sau 1 thời gian đăng nhập hay bị văng ra ngoài phải đăng nhập lại

            1 vote
            Vote
            Sign in
            Check!
            (thinking…)
            Reset
            or sign in with
            • facebook
            • google
             Password icon
             Signed in as (Sign out)
             You have left! (?) (thinking…)
             2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
            • Thêm chức năng không public CV của người tìm việc

             Khi tôi upload CV và apply trên ITViec thì thấy hiện tượng là nhiều nhà tuyển dụng biết thông tin của tôi. Tôi rất không thoái mái vì điều này.
             Mong ITViec sẽ sớm cải thiện để bảo vệ sự riêng tư của người tìm việc.

             1 vote
             Vote
             Sign in
             Check!
             (thinking…)
             Reset
             or sign in with
             • facebook
             • google
              Password icon
              Signed in as (Sign out)
              You have left! (?) (thinking…)
              1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
             • what the hell when i choose all job, why website choose default city is Da Nang

              what the hell when i choose all job, why website choose default city is Da Nang

              1 vote
              Vote
              Sign in
              Check!
              (thinking…)
              Reset
              or sign in with
              • facebook
              • google
               Password icon
               Signed in as (Sign out)
               You have left! (?) (thinking…)
               1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
              • 1 vote
               Vote
               Sign in
               Check!
               (thinking…)
               Reset
               or sign in with
               • facebook
               • google
                Password icon
                Signed in as (Sign out)
                You have left! (?) (thinking…)
                1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
               • tôi cần tuyển dụng 1 thiết kế website

                khu vực tphcm
                mọi thông tin liên hệ Hào 0986.1031.06

                1 vote
                Vote
                Sign in
                Check!
                (thinking…)
                Reset
                or sign in with
                • facebook
                • google
                 Password icon
                 Signed in as (Sign out)
                 You have left! (?) (thinking…)
                 0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                • change avatar

                 I can not find option to change avatar when i login through facebook.

                 1 vote
                 Vote
                 Sign in
                 Check!
                 (thinking…)
                 Reset
                 or sign in with
                 • facebook
                 • google
                  Password icon
                  Signed in as (Sign out)
                  You have left! (?) (thinking…)
                  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                 • 4 votes
                  Vote
                  Sign in
                  Check!
                  (thinking…)
                  Reset
                  or sign in with
                  • facebook
                  • google
                   Password icon
                   Signed in as (Sign out)
                   You have left! (?) (thinking…)
                   0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                  • không gửi được hồ sơ

                   tôi không thể gửi được hồ sơ. bị thông báo là có cái gì đó không đúng vui lòng kiểm tra loại mục bị đánh dấu X mà tôi kiểm tra không có mục nào bị đánh dấu X cả

                   1 vote
                   Vote
                   Sign in
                   Check!
                   (thinking…)
                   Reset
                   or sign in with
                   • facebook
                   • google
                    Password icon
                    Signed in as (Sign out)
                    You have left! (?) (thinking…)
                    1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                   • Nên thêm mới lọc theo quận.

                    Lọc theo quận để dễ tìm kiếm hơn

                    1 vote
                    Vote
                    Sign in
                    Check!
                    (thinking…)
                    Reset
                    or sign in with
                    • facebook
                    • google
                     Password icon
                     Signed in as (Sign out)
                     You have left! (?) (thinking…)
                     1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                    • Vấn đề Apply 1 click

                     Vui lòng thêm 1 buớc confirm khi bấm vào "Apply 1 click" và nên ghi chú rõ ràng cho nguời dùng hiểu. Cảm ơn

                     1 vote
                     Vote
                     Sign in
                     Check!
                     (thinking…)
                     Reset
                     or sign in with
                     • facebook
                     • google
                      Password icon
                      Signed in as (Sign out)
                      You have left! (?) (thinking…)
                      1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                     • Don't see your idea?

                     General

                     Feedback and Knowledge Base