General

 1. Links confirm email không hoạt động?

  Mình đã đăng ký tài khoản và được hệ thống gửi email confirm. Nhưng khi mình click vào link confirm thì link đó cứ quay liên tục, và báo lỗi không có phản hồi từ máy chủ. Bạn vui lòng check lại nha.
  Thanks.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. received Error 404 when click Search

  select city, click Search button-> Error 404 displays

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Save jobs feature does not work probably

  I already logged with my account, but when i click `Save Job` button in a specify jobs, it's open the popup to require me to signup or signin again. IMO, it's should be save the job into my Save Jobs automatically

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Qúa nhiều popup

  trang hiển thị quá nhiều popup khiến người dùng khó chịu

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Không thể search từ khóa trong job

  Chức năng search hiện tại chỉ cho search trong tiêu đề của job, không cho search các keyword content của job.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Thêm thanh search khi vào xem job

  Khi vào xem job thì thanh search biến mất, phải quay lại trang home để search. Khá bất tiện.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Cannot apply CV right now

  Click Apply it jumps to the job list >> cannot apply CV

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Không thể đăng nhập qua facebook.

  Mình từng đăng nhập ITviec qua Facebook, nhưng gần đây không đăng nhập được nữa.
  Sau khi click "Sign in with Facebook", cửa sổ verify facebook hiện lên và close, không có chuyện gì xảy ra cả, không có một error message nào cả.
  Vui lòng kiểm tra giúp,
  Thanks

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Lỗi phần kéo lên kéo xuống !

  Lỗi phần kéo lên kéo xuống !

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Không thể cập nhật CV

  Khi cập nhật CV mới, sau khi refresh page, click vào link để review thì báo lỗi 404

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Thống nhất ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt khi mô tả công việc

  Hiện tại: vs thông báo: https://itviec.com/it-jobs/02-tester-1pay-5241
  Mình click theo ngôn ngữ tiếng Anh:
  + phần "The Job" và "Your skills and experience" :hiển thị tiếng Anh
  + phần "Why You'll Love Working Here" : hiển thị tiếng Việt

  --> thiết nghĩ page nên đồng nhất ngôn ngữ!

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Cannot Update CV - received Error 404

  Dear IT Team,

  Please help to check the Update CV function. After I uploaded another pdf CV and Save Changes, I refreshed the page to review my CV. But what I received is error 404 though previously it said the change has been updated successfully.

  Best Regards,
  Quoc Anh.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. lọc quốc gia

  ITVIEC nên thêm chức năng lọc theo quốc tịch của cty tuyển dụng

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. ... to add the "Save Job" option so I can view it later

  As an un-authenticated user, I should be able to Save a job to view later (it should lead me to log in page, then the "Saved Jobs" area will display with the Job I've just saved)

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Lỗi Chức năng review CV

  Hiện Tại click vào để xem lại CV thì hiện thông báo lỗi sau khi redirected qua drive.

  "Whoops"

  "There was a problem displaying this image."

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Tại sao bài đánh giá của tôi cho 1 công ty. Mặc dù đã được duyệt nhưng không thấy đăng lên.

  Mong website công bằng với mọi đánh giá review công ty. Hiện giờ cứ thấy ai đánh giá cao mới cho đăng, đánh giá thấp thì không đăng

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. 2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Không thể update new CV, và nhấn nút apply now thì hệ thống báo thành công, nhưng không thấy mẫu tin xuất hiện trong mục công việc đã apply

  Không thể update new CV, và nhấn nút apply now thì hệ thống báo thành công, nhưng không thấy mẫu tin xuất hiện trong mục công việc đã apply, và new letter, new CV cũng không được update luôn.

  7 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

General

Feedback and Knowledge Base