General

I suggest you ...

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. Tăng giới hạn dung lượng cho CV

  ITViec có thể tăng thêm dung lượng cho phép upload CV lên, hỗ trợ file nén hay tự áp dụng nén cho CV được ko ?
  Mình trình bày 1 cái CV đẹp trên pdf nhưng save lại lúc nào dung lượng cũng trên 1MB cả, phải tự dùng thêm tool giảm size của file lại mới upload lên dc, khá phiền !!!

  Mặc dù nếu mình save CV lại ở docx thì dung lượng giảm đi nhìu, nhưng gửi file docx rất dễ gặp lỗi font, layout nếu người nhận dùng version cũ hơn mình để mở file.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Nên có review về mức lương offer của job đó

  Nhiều cty khi đăng tuyển có ghi mức lương A - B, nhưng khi ứng viên đến phỏng vấn và đạt được thì lại bị cho 1 mức offer thấp hơn mức A mà cty đề ra. Vì vậy mình suggest itviec nên hỗ trợ chức năng review mức lương mà ứng viên đc offer để những ai tìm job có thể đánh giá được mức offer thật sự của cty

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Tại sao phải tham gia đánh giá mới có thể xem hết các review về một công ty?

  Nếu chưa đi làm công ty nào hết không lẽ các bạn bắt tôi phải nói dối.

  10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Riêng viêc làm tại tp hcm nên phân ra theo quận

  Riêng viêc làm tại tp hcm nên phân ra theo quận

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Mahavir Singh: Superb Team, We can expect a prompt reply with solution, HR Team is always Ready to Help

  Mahavir Singh: Superb Team, We can expect a prompt reply with solution, HR Team is always Ready to Help

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Recommended job is not suitable.

  I don't want to be a tester, but it only show tester. wtf

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Can not response to Company Reviews

  There're some reviews about my company.

  I want to response to those reviews, but it's impossible because of an error on your response feature.

  Please check it for me.

  Thank you!

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Login page has issue

  Hi dear,

  Good day ! I tried to sign in to my account but it seems our log in page has issue. please check !

  Best regards !
  Quân

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Remove comment in company review

  - I had submitted an company review but before it had been approved, I called support team and they said that they would remove it for me. Next day, my comment still appear on website.
  - Is there any way to do that without contacting support team (because they didn't resolve it)?

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. How can I save a job ?

  I didn't find a way to save a job although "Saved Jobs" can be found in user-drop-down menu

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. to recheck your policy over seeing other reviews.

  Why should I have to review my own company just to see others?
  Not very user-friendly. Not like every time coming here, I have to brainstorm some insight to write about my workplace, just to see others.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Robot đang spam email nhiều quá, tôi đang muốn chặn

  Tôi muốn sửa để robot gửi email cho tôi 1 năm một lần, vào tháng 3

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. i think we need app Itviec on store IOS and android.

  i think we need app Itviec on store IOS and android.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Quen email account

  29/8 minh co tao 1 account tu gmail, ten la namnguyen****@gmail.com, co the support cap lai cho minh te^n chinh xac gmail ko?
  Vi moi cai lai window nen bi mat' het, k nho' email la gi.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Inconsistent UI

  When I navigate to company page. If I don't login, each job has the text "Sign in to view". So I click on that. It shows a popup to create new account, not login.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Inconsistent UI

  When I navigate to company page. If I don't login, each job has the text "Sign in to view". So I click on that. It shows a popup to create new account, not login.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Itviec cần xem lại không nên gửi email thông tin việc làm trùng lặp nhiều lần trong một ngày

  Itviec cần xem lại không nên gửi email thông tin việc làm trùng lặp nhiều lần trong một ngày

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Thêm chức năng tìm kiếm theo vị trí địa lý ở mức theo Quận

  Mình thấy bây giờ nhu cầu tìm việc nhiều, Tiêu chí gần nhà càng ngày càng được quan tâm hơn,
  vậy nên nếu thêm chức năng lọc jobs theo Quận thì sẽ thuận tiện hơn nhiều

  9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Nâng cấp tìm kiếm

  Thêm tìm kiếm cty product hoặc outsource.

  Có thể thêm số lượng nhân viên, mức lương.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

General

Feedback and Knowledge Base