General

 1. City filter for jobs ?

  Hello,
  Is there any filter for the job coming from robot? I only want to know about jobs that are near my house (under 50 km diameter )
  Thank you ?

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Không thể đăng nhập bằng gmail/facebook. Mỗi lần đăng nhập lại hiện ra You already used this email to sign up with Google.

  T đã tạo tại khoản Itviec từ lâu và gần đây có nhu cầu sử dụng lại, thế nhưng khi đăng nhập thì google và fb đều báo You already used this email to sign up with Google. T đã thử reset password thì k nhận đc email thông báo reset. Không thể sign up lại bằng tài khoản mail của tôi.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Job Requirements còn chung chung chưa biết thực sự phải làm gì? Phải kiểu chi tiết ra cho ứng viên biết được độ khó ?

  Chi tiết ra cần tuyển loại người nào? Người đó phải có trách nhiệm gì? Làm trong môi trường nào? Số lượng công việc mà ứng viên phải làm khi giao việc là bao nhiêu? Độ khó dễ? Còn lương cũng chả quan trọng đâu.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Tính năng CV quá bất tiện

  Vấn đề:
  1. Không cho phép CV là 1 link (GG doc hoặc website cá nhân). Khiên việc update CV khó khăn.
  2. CV (file) duyệt bị fail thì 4 tháng sau mới duyệt lại

  Giải pháp:
  1. Nên cho phép CV là file hoặc link
  2. Khi CV (file) duyệt bị fail thì nên duyệt lại ngay khi ứng viên upload CV mới

  12 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Sao phải thêm cái mục review này mới cho coi về cty được suggest đó?

  Sao phải thêm cái mục review này mới cho coi về cty được suggest đó?

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Tại sao tôi phải add review thì mới được xem tất cả review về cty đó? Quá bất tiện!

  Tại sao tôi phải add review thì mới được xem tất cả review về cty đó? Quá bất tiện!

  16 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. review

  Tại sao post reivew company nhưng lại không được approve?

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. why do i always have write comment for company that i didn't know or work before I want to view review about it ?

  why do i always have write comment for company that i didn't know or work before I want to view review about it ?
  It's so annoying, why don't you get feeback and improve it ????????????????

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. How to cancel previous job applies when I got an offer. I want to save time of companies

  How to cancel previous job applies when I got an offer. I want to save time of companies

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Đừng bắt người dùng đánh giá rồi mới xem được thông tin, vì:


  • Thông tin được đánh giá có thể không phải là thông tin thật, cực kì nguy hiểm cho các bạn về sau vào xem review.

  • Đánh giá xong phải back tới back lui mới vào lại được trang cần xem. Quá phiền phức cho người dùng.

  15 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Đừng bắt người dùng đánh giá rồi mới xem được thông tin, vì:


  • Thông tin được đánh giá có thể không phải là thông tin thật, cực kì nguy hiểm cho các bạn về sau vào xem review.

  • Đánh giá xong phải back tới back lui mới vào lại được trang cần xem. Quá phiền phức cho người dùng.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Công Ty mạo danh

  Công Ty mạo danh profile

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. It's so annoying: ITViec keeps asking for reviewing companies

  It's extremely annoying the page frequently shows popup or alert bell that asks for reviewing.

  I did review one company but it still keeps asking

  I ended up using AdBlock to hide the bell and the popup

  10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Chưa làm công ty nào mà vào xem review bắt phải đi đánh giá mới cho coi ?

  Chưa làm công ty nào mà vào xem review bắt phải đi đánh giá mới cho coi đánh giá, chưa làm ở đâu sao mà đánh giá đây admin, vui lòng chỉnh code lại

  12 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Không tìm thấy nút APPLY ???

  Tôi không tìm thấy nút Apply ???
  Trước đây tôi đã tìm được việc trên ITVIEC rồi, nhưng hiện giờ thì không thấy nút Apply.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

General

Categories

Feedback and Knowledge Base