General

 1. Email address validation mot match with the email address specs

  Hi itviec,
  I come for the tester challenge :)(https://www.facebook.com/ITviec/photos/a.562994453757487.1073741829.522322887824644/776060439117553/?type=1)

  Here is one of your bug: http://i.imgur.com/114uB7X.png

  You have allow dot character (".") to be the first char, it doesn't match the specs in the following link:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Emailaddress#Localpart

  Thanks for reading this.

  Quang Bửu

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. The chart is not display

  Name: Nguyen Thang Dat
  Email: nguyen.thang.dat.nt@gmail.com
  Bug Description:
  http://blog.itviec.com/2014/04/ngon-ngu-lap-trinh-2014/
  The chart is not display. The chart should be on your server.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. More Bugs

  I figure out that ITViec is using character "-" to separate the keywords in search module. http://itviec.com/search. So I tried with 2 simple keywords: "java" and "-c" and it worked perfectly, however when I removed the keyword "-c" and press the search button again, I expect that only the keyword "java" left. In fact the keyword "-c" is removed from the search textbox but unfortunately it still in "158 jobs for "Java--C"" and for now the keyword "-C" can not be removed from searching anymore.

  I hope that it can be changed to a professional way, for example: "…

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Error display when search for job

  Name: Duong Dai Nghia
  Email: duongdainghiavn@gmail.com
  Bug Description:
  1. go to: http://itviec.com/search/
  2. in the job search box, enter exactly the following text: php%" and id like "%
  3. click search

  Expected: display search result page with the number of result
  Actual: display an 400 bad request page

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Không cân đối khi xem bằng trình duyệt mobile

  Khi tôi vào bằng trình duyệt của máy android độ phân giải 1280*800 thì giao diện web không còn được cân đối nữa, lề phía bên trái rất sát so với bên phải. Hi vọng các bạn có thể chỉnh cho hợp lý.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Search_key is not removed from url

  -type search "java-"
  -do not clear search box and type search "php" --> result: 139 jobs for "java-php" and url becomes "http://itviec.com/search/java-php"

  -clear two keyword in search box
  -type other key as ".net" --> result: 128 jobs for "java--.net"
  and url becomes "http://itviec.com/search/java--.net"

  "java-" is not removed from url after step 3rd

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Result Search

  -Search with key "." --> I have results: 87 jobs for "."

  -Search with key "+" or "-+" --> page "http://itviec.com/500" comes out sometime

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. When Validate, must be displayed different between the input is valid and is not valid.


  1. http://itviec.com/post_jobs

  2. Scoll end

  3. click button Contact us

  4. Show dialog input information

  5. Input field: information

  6. Click Send

  7. Show message validate(see image by link) http://s47.photobucket.com/user/linhnguyen1805/slideshow/

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. No warning when user enters invalid email into "Email" textbox


  1. Go to http://itviec.com/

  2. Click on any job link

  3. Click on "Get new jobs like this by email, instantly" link

  4. Enter invalid email into "Email" textbox

  5. Observe popup
   See picture for more detail : http://i683.photobucket.com/albums/vv195/iloveacmilan112/InvalidEmail_zps20313675.jpg

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Form apply có thể upload định dạng lạ (ví dụ.php)

  Mình dùng Tamper Data để sửa gói test.php.txt thành test.php thì vẫn xác nhận upload thành công. Người dùng có thể khai thác để up shell trong nhiều trường hợp.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Chức năng contact-us không hoạt động

  Link: http://blog.itviec.com/contact-us/
  Test trên FF 32.
  Chức năng contact-us không hoạt động sau khi nhập đủ thông tin.
  ví dụ:
  Name: name
  Email: email@test.com
  Message: test

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Feedback button near right scroll not working in IE

  Feedback button near right scroll not working in IE

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Lỗi tìm kiếm

  http://itviec.com/search/ho-chi-minh-hcm/-

  Khi tôi ở trang tìm kiếm các jobs ở tp.hcm. Tôi đã có kết quả, nhưng khi textbox keyword không bị thay đổi, nhấn vào button search vẫn tiếp tục tải trang tìm kiếm khác. Dẫn đến việc các kết quả tương tự vẫn tải về.

  Vấn đề này chỉ nên đáp ứng khi site của bạn chạy nhanh. Hiện tại, itviec đang chạy rất chậm, tải lại trang nhiều lần một cách vô nghĩa, tôi nghĩ là không nên.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Lỗi khi trình duyệt disable javascript

  Lỗi xuất hiện khi trình duyệt người dùng tắt (disable) không cho chạy javascript
  Demo: http://blog.itviec.com/ khi submit email để nhận tin mới.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Bug tải cv lên dạng file pdf

  Firefox 31
  Mac OS X
  Tải lên cv bằng dạng file pdf không thành công: Oops! Please attach a .doc .docx .pdf .txt file.
  Có thể do OS X tự thêm một vài kí tự đặc biệt vào link?

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

General

Categories

Feedback and Knowledge Base