General

I suggest you ...

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   You have left! (?) (thinking…)
   1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  • 1 vote
   Vote
   Sign in
   Check!
   (thinking…)
   Reset
   or sign in with
   • facebook
   • google
    Password icon
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
   • Form apply có thể upload định dạng lạ (ví dụ.php)

    Mình dùng Tamper Data để sửa gói test.php.txt thành test.php thì vẫn xác nhận upload thành công. Người dùng có thể khai thác để up shell trong nhiều trường hợp.

    1 vote
    Vote
    Sign in
    Check!
    (thinking…)
    Reset
    or sign in with
    • facebook
    • google
     Password icon
     Signed in as (Sign out)
     You have left! (?) (thinking…)
     0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
    • Chức năng contact-us không hoạt động

     Link: http://blog.itviec.com/contact-us/
     Test trên FF 32.
     Chức năng contact-us không hoạt động sau khi nhập đủ thông tin.
     ví dụ:
     Name: name
     Email: email@test.com
     Message: test

     1 vote
     Vote
     Sign in
     Check!
     (thinking…)
     Reset
     or sign in with
     • facebook
     • google
      Password icon
      Signed in as (Sign out)
      You have left! (?) (thinking…)
      1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
     • 1 vote
      Vote
      Sign in
      Check!
      (thinking…)
      Reset
      or sign in with
      • facebook
      • google
       Password icon
       Signed in as (Sign out)
       You have left! (?) (thinking…)
       0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
      • Feedback button near right scroll not working in IE

       Feedback button near right scroll not working in IE

       4 votes
       Vote
       Sign in
       Check!
       (thinking…)
       Reset
       or sign in with
       • facebook
       • google
        Password icon
        Signed in as (Sign out)
        You have left! (?) (thinking…)
        0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
       • Lỗi tìm kiếm

        http://itviec.com/search/ho-chi-minh-hcm/-

        Khi tôi ở trang tìm kiếm các jobs ở tp.hcm. Tôi đã có kết quả, nhưng khi textbox keyword không bị thay đổi, nhấn vào button search vẫn tiếp tục tải trang tìm kiếm khác. Dẫn đến việc các kết quả tương tự vẫn tải về.

        Vấn đề này chỉ nên đáp ứng khi site của bạn chạy nhanh. Hiện tại, itviec đang chạy rất chậm, tải lại trang nhiều lần một cách vô nghĩa, tôi nghĩ là không nên.

        3 votes
        Vote
        Sign in
        Check!
        (thinking…)
        Reset
        or sign in with
        • facebook
        • google
         Password icon
         Signed in as (Sign out)
         You have left! (?) (thinking…)
         0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
        • Lỗi khi trình duyệt disable javascript

         Lỗi xuất hiện khi trình duyệt người dùng tắt (disable) không cho chạy javascript
         Demo: http://blog.itviec.com/ khi submit email để nhận tin mới.

         1 vote
         Vote
         Sign in
         Check!
         (thinking…)
         Reset
         or sign in with
         • facebook
         • google
          Password icon
          Signed in as (Sign out)
          You have left! (?) (thinking…)
          0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
         • Bug tải cv lên dạng file pdf

          Firefox 31
          Mac OS X
          Tải lên cv bằng dạng file pdf không thành công: Oops! Please attach a .doc .docx .pdf .txt file.
          Có thể do OS X tự thêm một vài kí tự đặc biệt vào link?

          4 votes
          Vote
          Sign in
          Check!
          (thinking…)
          Reset
          or sign in with
          • facebook
          • google
           Password icon
           Signed in as (Sign out)
           You have left! (?) (thinking…)
           0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
          • Filter jobs with more choices.

           I find out that almost job here is always said about " high salary, attractive..."
           But I feel that I really want to searching job with passion, dynamic, crazy....
           I believe that have a lot of guys want to find that jobs more than find jobs with high salary.

           1 vote
           Vote
           Sign in
           Check!
           (thinking…)
           Reset
           or sign in with
           • facebook
           • google
            Password icon
            Signed in as (Sign out)
            You have left! (?) (thinking…)
            2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
           • Mail bombing

            I got nearly 10 exactly same emails today: https://www.dropbox.com/s/knuyx5r81goj84j/Screenshot%202014-08-05%2000.12.16.png

            The recipient email address is outlook.com. Gmail doesn't got that much emails.

            1 vote
            Vote
            Sign in
            Check!
            (thinking…)
            Reset
            or sign in with
            • facebook
            • google
             Password icon
             Signed in as (Sign out)
             You have left! (?) (thinking…)
             1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
            • Receiving too many notification email from your robot

             Hello ITViec,

             I've received 10 notification emails with same content from your auto-sending robot. It seems that there is a problem, could you please check it out?

             Thank you,

             Minh Khiet

             2 votes
             Vote
             Sign in
             Check!
             (thinking…)
             Reset
             or sign in with
             • facebook
             • google
              Password icon
              Signed in as (Sign out)
              You have left! (?) (thinking…)
              2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
             • should remove bad company from your porfolio

              Hi guys,

              You should remove company like FPT, Tinh Van from your list or logo on your site.
              It make your site looks dirt cheap.

              Bad companys should not be listed.

              Thanks,
              From a dev over 6 years experience in software & tech start up.

              1 vote
              Vote
              Sign in
              Check!
              (thinking…)
              Reset
              or sign in with
              • facebook
              • google
               Password icon
               Signed in as (Sign out)
               You have left! (?) (thinking…)
               0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
              • đăng ký tài khoản

               Tôi đang có nhu cầu đăng tuyển dụng lập trình viên,
               Tôi tìm mà không biết làm sao để đăng ký thành viên cũng như post job

               1 vote
               Vote
               Sign in
               Check!
               (thinking…)
               Reset
               or sign in with
               • facebook
               • google
                Password icon
                Signed in as (Sign out)
                You have left! (?) (thinking…)
                2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
               • 1 vote
                Vote
                Sign in
                Check!
                (thinking…)
                Reset
                or sign in with
                • facebook
                • google
                 Password icon
                 Signed in as (Sign out)
                 You have left! (?) (thinking…)
                 1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                • Not able to apply jobs

                 when I am clicking apply button there is no action infact apply button is not clickable. could you please look into this issue ,

                 looking forward for your response

                 1 vote
                 Vote
                 Sign in
                 Check!
                 (thinking…)
                 Reset
                 or sign in with
                 • facebook
                 • google
                  Password icon
                  Signed in as (Sign out)
                  You have left! (?) (thinking…)
                  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

                  Hi Prasanna,

                  Thanks for your message.

                  The “Apply” button is only clickable if you have filled out all fields on the apply form correctly. Please also check if your answer to the question is over 500 characters. If it is the “Apply” button will not be clickable.

                  Thanks for using ITviec!

                  Chris

                 • Nút Apply không work

                  Nhập liệu và chọn file upload đã báo Ok, Nhưng nhấn Apply thì không có gì xảy ra

                  1 vote
                  Vote
                  Sign in
                  Check!
                  (thinking…)
                  Reset
                  or sign in with
                  • facebook
                  • google
                   Password icon
                   Signed in as (Sign out)
                   You have left! (?) (thinking…)
                   1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                  • 1 vote
                   Vote
                   Sign in
                   Check!
                   (thinking…)
                   Reset
                   or sign in with
                   • facebook
                   • google
                    Password icon
                    Signed in as (Sign out)
                    You have left! (?) (thinking…)
                    0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                   • I don't see user experiment about that company. it could be from HR Department, Employee or Customer

                    I don't see user experiment about that company. It could be from HR Department, Employee or Customer or from employee who looking for a job

                    1 vote
                    Vote
                    Sign in
                    Check!
                    (thinking…)
                    Reset
                    or sign in with
                    • facebook
                    • google
                     Password icon
                     Signed in as (Sign out)
                     You have left! (?) (thinking…)
                     3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                    • Can not apply

                     Hello,

                     I am trying to apply a job at your website, but I can't.

                     When I click "Send Now" button, nothing happend and there are no error message as well.

                     Looking for your response.

                     10 votes
                     Vote
                     Sign in
                     Check!
                     (thinking…)
                     Reset
                     or sign in with
                     • facebook
                     • google
                      Password icon
                      Signed in as (Sign out)
                      You have left! (?) (thinking…)
                      3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
                     • Don't see your idea?

                     General

                     Feedback and Knowledge Base