General

I suggest you ...

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   I agree to the terms of service
   Signed in as (Sign out)
   You have left! (?) (thinking…)
  • Tại sao bài đánh giá của tôi cho 1 công ty. Mặc dù đã được duyệt nhưng không thấy đăng lên.

   Mong website công bằng với mọi đánh giá review công ty. Hiện giờ cứ thấy ai đánh giá cao mới cho đăng, đánh giá thấp thì không đăng

   1 vote
   Vote
   Sign in
   Check!
   (thinking…)
   Reset
   or sign in with
   • facebook
   • google
    Password icon
    I agree to the terms of service
    Signed in as (Sign out)
    You have left! (?) (thinking…)
    1 comment  ·  Admin →
   • 2 votes
    Vote
    Sign in
    Check!
    (thinking…)
    Reset
    or sign in with
    • facebook
    • google
     Password icon
     I agree to the terms of service
     Signed in as (Sign out)
     You have left! (?) (thinking…)
     1 comment  ·  Admin →
    • Không thể update new CV, và nhấn nút apply now thì hệ thống báo thành công, nhưng không thấy mẫu tin xuất hiện trong mục công việc đã apply

     Không thể update new CV, và nhấn nút apply now thì hệ thống báo thành công, nhưng không thấy mẫu tin xuất hiện trong mục công việc đã apply, và new letter, new CV cũng không được update luôn.

     4 votes
     Vote
     Sign in
     Check!
     (thinking…)
     Reset
     or sign in with
     • facebook
     • google
      Password icon
      I agree to the terms of service
      Signed in as (Sign out)
      You have left! (?) (thinking…)
     • I cannot sign in

      I get message 'HTTP ERROR 500: itviec.com is currently unable to handle this request'

      1 vote
      Vote
      Sign in
      Check!
      (thinking…)
      Reset
      or sign in with
      • facebook
      • google
       Password icon
       I agree to the terms of service
       Signed in as (Sign out)
       You have left! (?) (thinking…)
      • Inform me if there are software tester recruitment in Da Nang city

       Inform me if there are software tester recruitment in Da Nang city

       1 vote
       Vote
       Sign in
       Check!
       (thinking…)
       Reset
       or sign in with
       • facebook
       • google
        Password icon
        I agree to the terms of service
        Signed in as (Sign out)
        You have left! (?) (thinking…)
        1 comment  ·  Admin →
       • Searching Place For working

        I really want a feature for searching location of company. Some time i just wanna work near my place.
        EX: i live in Dis2 and and wanna search company in Dis1,2 and 9, Binh Thanh.

        Thanks for your attention!

        1 vote
        Vote
        Sign in
        Check!
        (thinking…)
        Reset
        or sign in with
        • facebook
        • google
         Password icon
         I agree to the terms of service
         Signed in as (Sign out)
         You have left! (?) (thinking…)
        • Nếu tôi muốn đăng cùng lúc 2 CV như thế nào. Trường hợp tôi muốn gửi CV tiếng anh và tiếng nhật.

         Nếu tôi muốn đăng cùng lúc 2 CV như thế nào. Trường hợp tôi muốn gửi CV tiếng anh và tiếng nhật.

         3 votes
         Vote
         Sign in
         Check!
         (thinking…)
         Reset
         or sign in with
         • facebook
         • google
          Password icon
          I agree to the terms of service
          Signed in as (Sign out)
          You have left! (?) (thinking…)
          1 comment  ·  Admin →
         • Critical bug.

          Hi itviec,

          I sent CV via Apply-1 click, but your system was sent and attached the extremely old letter cover in the last time of Apply Now. Please fix that bug.

          Best regard.

          1 vote
          Vote
          Sign in
          Check!
          (thinking…)
          Reset
          or sign in with
          • facebook
          • google
           Password icon
           I agree to the terms of service
           Signed in as (Sign out)
           You have left! (?) (thinking…)
           1 comment  ·  Admin →
          • Change greeting to the company.

           How can I change my current greeting to the company I want to apply?
           I found no way.

           1 vote
           Vote
           Sign in
           Check!
           (thinking…)
           Reset
           or sign in with
           • facebook
           • google
            Password icon
            I agree to the terms of service
            Signed in as (Sign out)
            You have left! (?) (thinking…)
           • tôi muốn sửa lại CV đã đăng

            tôi muốn sửa lại CV đã đăng

            1 vote
            Vote
            Sign in
            Check!
            (thinking…)
            Reset
            or sign in with
            • facebook
            • google
             Password icon
             I agree to the terms of service
             Signed in as (Sign out)
             You have left! (?) (thinking…)
            • Đăng nhập itviec qua facebook

             Đăng nhập itviec qua facebook ko có chức năng remember me nên sau 1 thời gian đăng nhập hay bị văng ra ngoài phải đăng nhập lại

             1 vote
             Vote
             Sign in
             Check!
             (thinking…)
             Reset
             or sign in with
             • facebook
             • google
              Password icon
              I agree to the terms of service
              Signed in as (Sign out)
              You have left! (?) (thinking…)
             • Tôi muốn tạm ngừng nhận thông báo việc làm về mail cá nhận

              Tôi đã tìm được việc làm và muốn tạm ngừng nhận thông báo từ web,tôi ko tìm thấy thông tin đó, cá nhân tôi cảm thấy trang web chưa thực sự tiện lợi

              1 vote
              Vote
              Sign in
              Check!
              (thinking…)
              Reset
              or sign in with
              • facebook
              • google
               Password icon
               I agree to the terms of service
               Signed in as (Sign out)
               You have left! (?) (thinking…)
               1 comment  ·  Admin →
              • Thêm chức năng không public CV của người tìm việc

               Khi tôi upload CV và apply trên ITViec thì thấy hiện tượng là nhiều nhà tuyển dụng biết thông tin của tôi. Tôi rất không thoái mái vì điều này.
               Mong ITViec sẽ sớm cải thiện để bảo vệ sự riêng tư của người tìm việc.

               1 vote
               Vote
               Sign in
               Check!
               (thinking…)
               Reset
               or sign in with
               • facebook
               • google
                Password icon
                I agree to the terms of service
                Signed in as (Sign out)
                You have left! (?) (thinking…)
                1 comment  ·  Admin →
               • what the hell when i choose all job, why website choose default city is Da Nang

                what the hell when i choose all job, why website choose default city is Da Nang

                1 vote
                Vote
                Sign in
                Check!
                (thinking…)
                Reset
                or sign in with
                • facebook
                • google
                 Password icon
                 I agree to the terms of service
                 Signed in as (Sign out)
                 You have left! (?) (thinking…)
                 1 comment  ·  Admin →
                • 1 vote
                 Vote
                 Sign in
                 Check!
                 (thinking…)
                 Reset
                 or sign in with
                 • facebook
                 • google
                  Password icon
                  I agree to the terms of service
                  Signed in as (Sign out)
                  You have left! (?) (thinking…)
                  1 comment  ·  Admin →
                 • tôi cần tuyển dụng 1 thiết kế website

                  khu vực tphcm
                  mọi thông tin liên hệ Hào 0986.1031.06

                  1 vote
                  Vote
                  Sign in
                  Check!
                  (thinking…)
                  Reset
                  or sign in with
                  • facebook
                  • google
                   Password icon
                   I agree to the terms of service
                   Signed in as (Sign out)
                   You have left! (?) (thinking…)
                  • change avatar

                   I can not find option to change avatar when i login through facebook.

                   1 vote
                   Vote
                   Sign in
                   Check!
                   (thinking…)
                   Reset
                   or sign in with
                   • facebook
                   • google
                    Password icon
                    I agree to the terms of service
                    Signed in as (Sign out)
                    You have left! (?) (thinking…)
                    1 comment  ·  Admin →
                   • 1 vote
                    Vote
                    Sign in
                    Check!
                    (thinking…)
                    Reset
                    or sign in with
                    • facebook
                    • google
                     Password icon
                     I agree to the terms of service
                     Signed in as (Sign out)
                     You have left! (?) (thinking…)
                    • không gửi được hồ sơ

                     tôi không thể gửi được hồ sơ. bị thông báo là có cái gì đó không đúng vui lòng kiểm tra loại mục bị đánh dấu X mà tôi kiểm tra không có mục nào bị đánh dấu X cả

                     1 vote
                     Vote
                     Sign in
                     Check!
                     (thinking…)
                     Reset
                     or sign in with
                     • facebook
                     • google
                      Password icon
                      I agree to the terms of service
                      Signed in as (Sign out)
                      You have left! (?) (thinking…)
                      1 comment  ·  Admin →
                     ← Previous 1 3 4 5 8 9
                     • Don't see your idea?

                     General

                     Feedback and Knowledge Base