General

 1. Login với facebook.

  Mình cần được support về facebook account. khi login hệ thống báo mesage "You already used this email to sign up with Facebook.".
  minh check mail cũ có thấy mail đã gửi với tiêu đề "Don't lose your data!
  "
  Minh đã miss email này. Vậy mình cần được support để mở lại account or migrate lại account của mình

  7 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Update được CV cho những job đã ứng tuyển

  Mình có nộp CV cho 1 vài job nhưng muốn update lại vì có thông tin chưa chính xác. Hiện h chưa có chức năng này, liệu mình có cách nào để gửi lại ko?

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Cần bỏ tính năng yêu cầu review để xem tất cả review

  Cần bỏ tính năng yêu cầu review để xem tất cả review

  10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. your last survey sucks,

  your last marketing survey sucks, instead of asking pple to compare you to other websites, u better ask peopl to give you suggestions

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Tôi không thể xem trang mạng của bạn

  Làm ơn activate tài khoản cho tôi. Cám ơn chị/anh nhiều.
  James

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Tại sao tôi phải add review thì mới được xem tất cả review về cty đó? Quá bất tiện!

  Tại sao tôi phải add review thì mới được xem tất cả review về cty đó? Quá bất tiện!

  16 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Không thể đăng nhập bằng gmail/facebook. Mỗi lần đăng nhập lại hiện ra You already used this email to sign up with Google.

  T đã tạo tại khoản Itviec từ lâu và gần đây có nhu cầu sử dụng lại, thế nhưng khi đăng nhập thì google và fb đều báo You already used this email to sign up with Google. T đã thử reset password thì k nhận đc email thông báo reset. Không thể sign up lại bằng tài khoản mail của tôi.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Please don't use my CV as a source to send spam emails to me

  I don't want to use this website anymore, it literally harasses me using my personal and sensitive information. Please delete my CV and all my information out of your system, i felt that i was abused and really really regret that I submitted my CV into your system

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. My company could not found

  Can not find my company name.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Mình muốn filter các job với criteria là range lương

  Hiện tại mình chỉ filter được theo title và vị trí làm việc. Mình muốn filter thêm range lương nữa

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. I cannot submit my CV because it is more than 1 MB

  Very disappointed. The markup CV will be more than 1MB. Please consider to extend, if not, I will ignore forever

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. itviec nên thêm tính năng bật/tắt gửi email thông báo

  Vừa tiết kiệm tài nguyên, vừa tránh spam email cho các tài khoản đã từng sử dụng dịch vụ của itviec.
  Cảm ơn itviec về dịch vụ tốt.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Tính năng CV quá bất tiện

  Vấn đề:
  1. Không cho phép CV là 1 link (GG doc hoặc website cá nhân). Khiên việc update CV khó khăn.
  2. CV (file) duyệt bị fail thì 4 tháng sau mới duyệt lại

  Giải pháp:
  1. Nên cho phép CV là file hoặc link
  2. Khi CV (file) duyệt bị fail thì nên duyệt lại ngay khi ứng viên upload CV mới

  12 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Problem with Facebook account.

  I ever used my Facebook account to login to this site before.
  Then my Facebook account was banned somehow.
  Now I cannot re-login to site by the email linked with that FB ID.
  Some people have the same issue with me, It's a bug obviously. Please fix it.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Job Requirements còn chung chung chưa biết thực sự phải làm gì? Phải kiểu chi tiết ra cho ứng viên biết được độ khó ?

  Chi tiết ra cần tuyển loại người nào? Người đó phải có trách nhiệm gì? Làm trong môi trường nào? Số lượng công việc mà ứng viên phải làm khi giao việc là bao nhiêu? Độ khó dễ? Còn lương cũng chả quan trọng đâu.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. review

  Tại sao post reivew company nhưng lại không được approve?

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Đừng bắt người dùng đánh giá rồi mới xem được thông tin, vì:


  • Thông tin được đánh giá có thể không phải là thông tin thật, cực kì nguy hiểm cho các bạn về sau vào xem review.

  • Đánh giá xong phải back tới back lui mới vào lại được trang cần xem. Quá phiền phức cho người dùng.

  15 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5 14 15
 • Don't see your idea?

General

Categories

Feedback and Knowledge Base